افزایش کارمزد سایت از فروش فایل کاربران

افزایش کارمزد سایت از فروش فایل کاربران

افزایش کارمزد سایت از فروش فایل کاربران

باسلام و احترام
متاسفانه باتوجه به افزایش هزینه های نگهداری سایت مجبور شدیم کارمزد سایت را از 5 درصد به 15 درصد افزایش دهیم.

 

29 مهر، 1402